Petri Kokko

Uusia tulevaisuuden toimialoja ja ammatteja syntyy erityisesti seuraavien 10 vuoden aikana koronan kiihdyttämän tuotekehittelyn ja muuttuvien rakenteiden seurauksena alkavassa trendissä. Tähän trendiin meidän täytyy kyetä kiinnittymään myös täällä Outokummussa ja pystyä katsomaan vuosien taakse tulevaan aikaan.

Outokumpuun on tulevina vuosina luvassa paljon hyvää kaupungin rahastotuottojen mahdollistaman aktiivisuuden ansiosta. Tämä tarjoaa selkeää etua kaupungin julkikuvan ja markkinoinnin kannalta.

Kehittyvä kaupunki voi tarjota vetovoimai- sen alustan lähivuosina syntyville uusille tulevaisuuden kasvavia ja kehittyviä aloja edustaville yrityksille ja niissä työskenteleville ihmisille.

Nyt on mietittävä ja ajateltava mitkä ovat tulevia megatrendejä. Tämän jälkeen tarvitaan tulevaisuuden visio(t) siitä, mitkä näistä trendeistä ovat sellaisia, joiden ympärille voidaan rakentaa ja kehittää uutta Outokumpua.